Rekisteriseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ

CC Rahoitus Oy, Y-tunnus 2077917-0
PL 129, 00161 Helsinki

2. REKISTERIN NIMI

CC Rahoitus Oy:n asiakasrekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakastietojen ylläpito laskutusta ja asiakassuhteen hoitoa varten.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä pankkiyhteys. Myyntihistoriatiedot säilytetään enintään 5 vuoden ajan ja maksusaatavatiedot kunnes maksut on suoritettu.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, CC Rahoitus Oy:n tarkistamat tiedot (mm. Suomen Asiakastieto Oy, Väestörekisterikeskus, yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja laskutuksesta sekä perinnästä vastaavalle yritykselle.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään 5 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään enintään 10 vuotta viimeisestä asiakastapahtumasta asianmukaisesti suojatussa käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yrityksen ulkopuoliset tahot pääse niihin käsiksi.

8. MARKKINOINTI

CC Rahoitus Oy voi käyttää asiakassuhteen kautta saatuja henkilötietoja harkiten valitsemansa yhteistyökumppanin tuotteen tai palvelun markkinointiin siten, että tietoja ei kuitenkaan myydä tai luovuteta ulkopuolisille. Asiakas voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin ilmoittamalla siitä CC Rahoitus Oy:lle kirjallisesti tai palautelomakkeella. Internet-sivuilla järjestettävissä kilpailuissa voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin.